Daidoji Uji

Crane Clan Bushi

Description:

Grandson of the notorious Daidoji daimyo and Harrier.

Bio:

Daidoji Uji

Honor and Steel mjglanville